Vlaams stikstofakkoord: een bittere pil waar we wel mee aan de slag moeten

Nu de Vlaamse regering een beslissing heeft genomen in het stikstofdossier beseffen we bij het ABS maar al te goed hoe bitter deze pil is en nog lange tijd voor een nare nasmaak zal zorgen. Landbouwers hebben altijd in een wetgevend kader gewerkt, aangebracht en opgelegd door de overheid. In 2021 bleek dat dit aangereikte kader fout was en daar betalen wij, de Vlaamse landbouwers, vandaag een zeer zware prijs voor. Voor sommige Vlaamse regio’s durven we zelfs te spreken van een te zware prijs!
Het volledige akkoord zal de landbouwsector in Vlaanderen ingrijpend veranderen. Anderzijds moet het er ook voor zorgen dat de landbouwers terug zullen weten wat kan en wat niet kan en in welk kader ze hun bedrijf verder kunnen uitbouwen. Dit wordt evenwel een moeilijk verhaal waar zowel de vergunningverlenende overheid strenge regels zal opleggen en waar landbouwers zware investeringen zullen moeten doorvoeren op hun bedrijf. Of nog verder: waar landbouwers zeer ingrijpende beslissingen zullen moeten nemen over hun eigen boerentoekomst.
Hoewel er een fors budget wordt uitgetrokken is het moeilijk in te schatten of dit voldoende zal zijn en hoe kostendekkend deze budgetten zullen zijn voor de betrokken landbouwers. Het ABS verwacht ook dat er de nodige aandacht zal zijn voor de mentale klap die dit op bedrijven zal teweeg brengen.
25 februari 2021 heeft iedereen met zijn voeten op de grond gezet, want toen kwam het besef dat er een veel strenger kader opgemaakt ging worden. Dit besef hebben we vanuit het ABS ook steeds open gecommuniceerd.
Wij zullen aan de slag moeten gaan om de toets te maken op het terrein zodat de landbouwers goed weten wat er van hen verwacht wordt de komende 10 à 20 jaar en zelfs  verder. We moeten streven naar langetermijnvisies die zekerheden creëren voor onze Vlaamse boeren. En ook visies die het ondernemerschap en de blijvende goesting om te boeren van onze Vlaamse landbouwers zullen aanmoedigen.
Landbouwers die echter geen toekomst meer zien voor hun bedrijf, zullen maximaal begeleid moeten worden, en dit op alle vlakken. Wees ervan overtuigd: dit wordt een zeer grote uitdaging! Nooit mag de persoonlijke situatie van de landbouwer en zijn of haar gezin uit het oog verloren worden. Vanuit het ABS eisen we dan ook dat er steeds op een menselijke manier gehandeld zal worden. De maatschappij rekent erop dat Vlaanderen blijft geloven in onafhankelijke familiale landbouwers en voorziet in een eigen kwalitatieve lokale voedselvoorziening.

Voor het Turnhouts vennengebied moet snel werk gemaakt worden om uit te klaren wat de landbouwkundige ontwikkelingsruimtes zijn. Dit zijn we aan de getroffen boerengezinnen verplicht.
We verwachten van de overheid dat we nauw betrokken zullen worden met de verdere uitrol van dit stikstofakkoord. Dit vooreerst om duidelijk aan te geven hoe er met de landbouwers moet omgegaan worden. In tweede instantie zijn er ook nog heel wat bijkomende linken richting MAP en ook GLB die verder dienen uitgewerkt te worden.
Dat het een bittere pil ging worden, wisten we. Echter, hoe we deze zullen verteren zal pas de komende maanden en jaren duidelijk worden. Wij hopen in ieder geval dat de overheid, die aanvankelijk gefaald heeft, zijn plicht opneemt, en er nu zal voor zorgen dat onze boeren dit aan zullen kunnen!
Terug