Actueel

Wereldmelkdag

Wereldmelkdag' wordt sinds 2001 jaarlijks op 1 juni gehouden en is een door de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties ...

Lees meer

Aardappelpraatje 24 mei 2023

Het wordt een bijzonder boeiend aardappeljaar! Toestand op de veld! Deze week zijn de laatste aardappelen gepoot. De telers met heel om...

Lees meer

Stikstofakkoord 2023

23 februari 2022 stelde de Vlaamse Regering de krachtlijnen vast van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in een conceptnota. Via openbaar on...

Lees meer

Lees hier de tekst van het bereikte akkoord voor de start van MAP 7

Hier kunt u de volledige tekst lezen van het bereikte princiepsakkoord MAP 7. Klik op 'download pdf' voor de volledige tekst....

Lees meer

PRACTISCHE INFO, tractorenactie Brussel, vrijdag 3 maart 2023

Beste ABS-lid,  Op vrijdag 3 maart 2023 trekken we naar Brussel voor een grote tractorenactie samen met onze leden van het ABS, JongABS, VA...

Lees meer

INSCHRIJVEN, tractorenactie Brussel, vrijdag 3 maart 2023

Beste ABS-lid,  Op vrijdag 3 maart 2023 trekken we naar Brussel voor een grote tractorenactie samen met onze leden van het ABS, JongABS, VA...

Lees meer

Aardappelpraatje 16 maart 2023

Nieuw seizoen staat voor de deur… Markt blijft rustig! Hoe zal de markt zich gedragen in het komende seizoen? Velen vragen zich af h...

Lees meer

Ketenaanpak – Innovatie binnen de stikstofproblematiek

Stikstof, een essentieel element voor ons leefmilieu, maar bij een te veel ervan kan het in de natuurgebieden vermesting en verzuring veroorzaken...

Lees meer

Mestbank- en wateraangifte 2023

Voor het goede verloop van de zitdagen vragen wij u zo vlug mogelijk een afspraak vast te leggen. Tarief (excl. BTW): € 130 voor de mestbank...

Lees meer

GLB deel 3 - wegwijs in de ecoregelingen en agromilieu- en klimaatmaatregelen

In het GLB zijn er subsidies voorzien voor maatregelen die inzetten op milieu, klimaat en biodiversiteit. Ecoregelingen zijn eenjarige verbinteni...

Lees meer